نویسنده : محبوبه رضوی نیا - ساعت 10:37 بعد از ظهر روز سه شنبه 19 آذر 1392برچسب:,

   خیلی وقتها پیش می آید بدون اینکه بخواهیم از کسی یا چیزی یا جایی  که دوستش داریم ستمگرانه دل می کنیم . شاید مجبور می شویم . مج ... بور . شاید . و این ، قصه همیشگی و همگی ما آدمهاست که مدام تکرار می شود : دل بستن . دل بریدن و دل کندن . آخرین ظلمی  که بر خود کردیم ... .