نویسنده : محبوبه رضوی نیا - ساعت 10:13 بعد از ظهر روز دو شنبه 20 مرداد 1393برچسب:,

   با دروغ خیلی چیزها می توان به دست آورد ولی خیلی نمی توان نگه شان داشت ... .


نویسنده : محبوبه رضوی نیا - ساعت 11:28 بعد از ظهر روز دو شنبه 6 مرداد 1393برچسب:,


   گاهی اوقات باید کسانی را از گذشته مان فراموش کنیم

به یک دلیل ساده :

                      آنها به آینده ما تعلق ندارند ... .