نویسنده : محبوبه رضوی نیا - ساعت 10:26 بعد از ظهر روز دو شنبه 19 اسفند 1392برچسب:,

عطر گل خاطره عطر کسیست

که نمی دانیم کی است ،

می آید و

          می رود... .